01,Dec 2019

By Admin

Lượt xem: 98
Học Muay Thai tại nhà - Bài 1: Các bước di chuyển cơ bản

Trong video hướng dẫn học muay thai tại nhà lần này, Duy Nhất sẽ hướng dẫn các bạn các bước di chuyển cơ bản trong muay thai nhé.


01,Dec 2019

By Admin

Lượt xem: 106
Học Muay Thai tại nhà - Bài 2: Các đòn đấm cơ bản

Trong video hướng dẫn học muay thai tại nhà lần này, Duy Nhất sẽ hướng dẫn các bạn các đòn đấm trong muay thai nhé.


01,Dec 2019

By Admin

Lượt xem: 101
Học Muay Thai tại nhà - Bài 3: Các đòn cùi chỏ cơ bản

Trong video hướng dẫn học muay thai tại nhà lần này, Duy Nhất sẽ hướng dẫn các bạn các đòn cùi chỏ cơ bản trong muay thai nhé.


KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI


 

ĐĂNG KÝ TẬP


Bạn cần hỗ trợ?